Kariyer | Gürtat


Gürtat İK Politikamız

Kaliteli hizmetin nitelikli eleman gücünden geçtiğinin bilincinde olarak, işletmemizde konusunda deneyimli ve eğitimli elemanlar istihdam edilerek sistemimizi geliştirmek için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir.

Temel İnsan Kaynakları politikamız, işin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.

İnsan Kaynakları yönetimi, dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanların performanslarını artırmayı, kurumsal hedefleri bireysel hedeflere indirgemeyi böylece Şirket hedeflerine etkin ve verimli biçimde ulaşılmasını desteklemekle yükümlüdür.

Çalışan profilimiz; değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır.
Gürtat Kariyer Merkezi

Şirketin Kurum Kültürüyle bütünleşerek, çalışanların gerek iş Yaşamlarına, gerekse kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla, eğitimlerinin planlanması ve uygulanmasını sağlamak, amacıyla Genel Müdürlük Eğitim salonunda tüm beyaz ve mavi yaka çalışanlarının;
*Oryantasyon ve Kurum Kültürü Eğitimleri
*Mesleki Branş Eğitimleri,
*Mağaza Yöneticisi Geliştirme Programları,
*Kişisel Gelişim Eğitimleri,
Gürtat Eğitim Ve Kariyer Geliştirme Merkezi tarafından planlanmaktadır.


İŞ BAŞVURUSUDANIŞMA HATTI

0850 2803080

GÜRTAT İNDİRİM KATALOĞU